b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_received_751467965844247.jpg

Trwają prace nad przebudową drogi gminnej w Truszkach Zalesiu oraz w Glinkach. – Na obie inwestycje pozyskaliśmy pieniądze z rządowych programów – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

 

Inwestycja  w Truszkach Zalesiu polegać będzie na przebudowie drogi wewnętrznej we wsi Truszki Zalesie: długość jezdni 628 m, długość odwodnienia 335 m. Na tę drogę,  podobnie jak na przebudowę kilku innych już zrealizowanych w tym m.in.: Bialiki – Czerwone, Kozioł – Szablaki, Borkowo, Czerwone, Kumelsk czy Wykowo, Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania na drogę w Truszkach Zalesiu wynosi 437 107,26 zł, a całkowita wartość zadania 889 678,15 zł.

Inwestycja drogowa w Glinkach zrealizowana zostanie przy wsparciu pozyskanemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Dotacja wynosi 200 tys. zł. To zadanie polegać będzie na przebudowie 421 m odcinka drogi. Wartość zadania 607 295,17 zł

W planach jest też realizacja zadania pt. „ Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” w ramach którego przebudowane zostaną drogi:  Obiedzino – Rydzewo,  Zabiele – Czerwone  oraz we wsi Janowo i we wsi Kossaki. Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na ten cel to kwota ponad 8 mln zł.  Gmina Kolno jest na etapie wyłaniania wykonawcy tych inwestycji.

Droga w Truszkach Zalesiu

Droga w Glinkach