Wójt Gminy Kolno poszukuje osób chętnych spośród mieszkańców gminy Kolno do odbycia półrocznego stażu na stanowisku robotnika gospodarczego  w Urzędzie Gminy Kolno, na podstawie skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie.


Liczba stanowisk stażowych - 4.


Zainteresowani proszeni są o złożenie podania o przyjęcie na staż do dnia 14.06.2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20.

Staż będzie finansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.