b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_u1.jpg

Umowę na realizację zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” o wartości ponad 11 mln zł podpisał  z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.  -  To  inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu, która polegać będzie na modernizacji  czterech dróg  gminnych – mówi wójt Józef Wiśniewski. - Przy jednej z nich zdecydowaliśmy się skorzystać z formuły „zaprojektuj i wybuduj”.  

 

Do przetargu na realizację tego dużego drogowego zadania stanęły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży. Prezes PBK pan Wojciech Olechwierowicz gościł dziś w gabinecie Wójta Gminy Kolno. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Halina Boryszewska Skarbnik Gminy Kolno i Robert Nadara Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno.

W ramach podpisanej umowy wykonane zostaną cztery zadania:

- przebudowa drogi gminnej Obiedzino – Rydzewo o długości 2 427,66 m,

-  przebudowa drogi gminnej we wsi Janowo o długości 999,87 m,

- przebudowa drogi gminnej we wsi Kossaki o długości 1 247,79 m,

- przebudowa drogi gminnej Zabiele – Czerwone w metodzie „zaprojektuj i  wybuduj”  o długości ok. 3,7 km

Termin wykonania określony został od podpisania umowy do 7 grudnia 2023 r.

Na zadanie pt. „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno”   Gmina Kolno pozyskała pieniądze w pierwszej edycji  Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.  Kwota dofinansowania wynosi 8.075.000,00 PLN (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy), co stanowi 70,15 % ostatecznej wartości inwestycji.

pl lad znaki strona www