b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_6677.jpg

W niedzielę 26 czerwca miały miejsce obchody 78 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym zorganizowane przez Gminę Kolno i Gminę Zbójna. W uroczystościach na pograniczu powiatów kolneńskiego i łomżyńskiego udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, instytucji, szkół, OSP i stowarzyszeń.  - Naszym patriotycznym obowiązkiem jest pamiętać o tamtych wydarzeniach i przekazywać tę pamięć młodszym pokoleniom - mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Dlatego od kilku lat wspólnie organizujemy te obchody.

 

Uroczystość tradycyjnie już rozpoczęła się od złożenia kwiatów i zniczy na mogile młodych żołnierzy AK poległych w starciu z przeważającymi siłami niemieckimi 29 czerwca 1944 r., a pochowanych na cmentarzu parafialnym w Łosewie. Wiązanki złożyły liczne delegacje w tym m.in. :  Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wraz z panią Elżbietą Parzych Wójt Gminy Zbójna i  przewodniczącymi Rady Gminy Kolno i Rady Gminy Zbójna oraz radnymi i sołtysami z gminy Kolno; płk Piotr Fajkowski dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej; przedstawiciele 1 Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Białymstoku i Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży; Andrzej Jarzyło w imieniu Burmistrza Miasta Kolno; Lasy Państwowe reprezentowane przez przedstawicieli Nadleśnictwa Nowogród; Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie; Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie; Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuziach; Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, Szkoła Podstawowa w Lachowie, GOPS w Kolnie, Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy w Kolnie, przedstawiciele Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych z Kolna; Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie i Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo w Barwach 10 pułku Ułanów Litewskich, którego członkowie wraz z druhami  OSP Borkowo pełnili wartę przy mogile i pomniku.  

Na cmentarzu w Łosewie delegacja władz obu gmin złożyła też kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy AK aresztowanych i zgładzonych w obozach niemieckich.

Następnie zgromadzeni udali się pod pomnik w Piasutnie Żelaznym, w pobliżu miejsca w którym zginęli młodzi żołnierze AK. Tu również złożono kwiaty i znicze i również w asyście pocztów sztandarowych: Gminy Kolno, jednostek OSP i szkół z Gminy Kolno i Gminy Zbójna. W obu miejscach stosowne utwory zagrał na trąbce pan Piotr Gębarski.

N terenie dawnej leśniczówki odbyła się Msza św. polowa koncelebrowana przez proboszczów Parafii pw. NSJ w Łosewie i Parafii pw. NS w Dobrym Lesie z oprawą muzyczną Zespołu L:udowego Czerwieniacy.

- Jeśli chcemy pokoju w naszym kraju, w Europie, na świecie, to czyńmy go wokół nas, w naszych rodzinach, w miejscach pracy – mówił ks. Gabriel Jastrzębski proboszcz Parafii pw. NSJ w Łosewie. -  To wszystko zależy od nas, od tego czy my potrafimy wzbudzić w sobie te najpiękniejsze ludzkie cechy: miłość, przyjaźń, solidarność.

Ks. Wojciech Nitkowski Proboszcz Parafii pw. NS w Dobrym Lesie podkreślał, że ważne jest to, że obchody rocznicy bitwy  łączą dwie parafie i dwie gminy. 

Po zakończonej Mszy św. historię bitwy przypomnieli zgromadzonym nauczyciel Wojciech Kulas i Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.

Następnie głos wspólnie zabrali Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i Elżbieta Parzych Wójt Gminy Zbójna dziękując przybyłym gościom za wspólne uczczenie pamięci o poległych żołnierzach i już dziś zaprosili na obchody kolejnej rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym w przyszłym roku.

Kilka słów do zebranych skierował Tadeusz Klama Starosta Kolneński. Został też odczytany list od Stefana Krajewskiego Posła na Sejm RP.

W części artystycznej zaprezentowały się zespoły śpiewacze z obu gmin: Zespól Śpiewaczy z Kuzi i Zespół Borkowiacy. 

Na wszystkich gości czekał poczęstunek. Wojskową grochówkę serwowały panie z Koła Gospodyń  Wiejskich w Niksowiźnie, które zawiązało się całkiem niedawno i jest najmłodszym z 18 KGW w naszej gminie.

Nad bezpieczeństwem uczestników obchodów czuwała Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy oraz jednostki OSP Janowo i OSP Dobry Las.

Organizatorem wydarzenia były Gmina Kolno i Gmina Zbójna oraz Parafia pw. NSJ w Łosewie, Parafia pw. NS w Dobrym Lesie, Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle i Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej.

W bitwie pod Piasutnem Żelaznym 29 czerwca 1944 r. w starciu z przeważającymi siłami niemieckimi poległo 10 młodych żołnierzy AK z oddziału partyzanckiego liczącego ok. 100 żołnierzy, który w nocy z 28/29 czerwca  przeprowadził udane akcje  w  Borkowie i Korzenistem. Najmłodszy z nich miał zaledwie 16 lat.

 Galeria zdjęć TUTAJ

Relacja TVP3 Białystok TUTAJ