b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_7657.jpg

Ochotnicza Straż Pożarna w Kumelsku, jedna ze starszych w gminie Kolno, 17 lipca świętowała 95 rocznicę utworzenia jednostki.  Jak na jubileusz przystało, były medale i odznaczenia dla druhów, druhen i młodzieży z tej jednostki  oraz podziękowania i gratulacje za podtrzymywanie tradycji i strażacką służbę.

- Serce się raduje, kiedy patrzę na Waszą jednostkę, w której są mężczyźni, kobiety i młodzież, kiedy widzę rodziny, bo to dowodzi, że nie tylko wzorowo wypełniacie służbę, do której jesteście powołani, ale też hołdujecie strażackim tradycjom i wartościom i przekazujecie je następnym pokoleniom, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję - mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt gminy Kolno.  

 

Uroczystość rozpoczęła Msza św., którą w zabytkowej kapliczce w Kumelsku odprawił ks. Krzysztof Malinowski proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie.

Po wspólnej modlitwie strażacy i zgromadzeni goście przemaszerowali do remizy OSP. Tu na placu gości, w tym m.in. Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno, Tadeusza Klamę Starostę Kolneńskiego, mł. bryg.  Arkadiusza Obryckiego Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w PSP w Kolnie , Kamila Jarzyło komendanta  M-G Z OSP RP w Kolnie,  druhów z OSP Lachowo i panie z KGW W Kumelsku  powitał Leszek Góralczyk prezes OSP Kumelsk.

- Nasza jednostka to jednostka typu S, liczy 28 członków w tym 13 strażaków czynnych posiadających badania lekarskie i wyszkolenie pożarnicze w tym dwie kobiety oraz 6 członków honorowych – przybliżał historię i współczesność jednostki jej Prezes Leszek Góralczyk. – W 2017 roku powołano  przy naszej straży drużynę młodzieżową. Liczy ona aktualnie 9 osób. W 2018 roku powstała również drużyna żeńska w skład której wchodzi obecnie 12 kobiet.

Prezes OSP Kumelsk szczegółowo wyliczył też wszystkie remonty i inwestycje, jakie w remizie i wokół wykonano w ostatnich kilku latach. Obecnie trwają prace nad dokończeniem budowy ogrodzenia.

Następnym punktem obchodów jubileuszu było wręczenie odznaczeń i medali, które druhom, druhnom i młodzieży wręczali wójt Józef Wiśniewski, Kamil Jarzyło komendant M-G ZOSP w Kolnie i  mł. bryg.  Arkadiusz Obrycki dowódca JRG.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Mariusz Klimek, Jacek Leoszewski, Adam Lewicki, Kamil Chodnicki.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Justyna Góralczyk, Joanna Salachowska, Krzysztof Salachowski i Mariusz Jagielski

Odznakę „STRAŻAK WZOROWY” otrzymali  druhowie: Monika Chodnicka, Anna Zagroba, Renata Domańska, Sylwia Żebrowska, Joanna Parda, Ewa Staniszewska, Karolina Staniszewska, Nikola Staniszewska, Agnieszka Sitnikow,  Grażyna Kotowska

Odznakę „Za wysługę 20 lat” otrzymali  druhowie: Jacek Leoszewski i Adam Lewicki; za „Za wysługę 15 lat”  Mariusz Klimek; „Za wysługę 10 lat” druhowie:  Joanna Salachowska, Justyna Góralczyk, Mariusz Jagielski, Krzysztof Salachowski, Grzegorz Żebrowski, Kamil Chodnicki i   i „Za wysługę 5 lat” Jakub Parda.

Brązową odznaką „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej" wyróżniono: Agatę Kotowską, Lenę Staniszewską i Kacpra Zagroba.

Srebrną odznakę „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej" otrzymali: Natalia Włodkowska, Magdalena Salachowska i Paweł Domański.

Złotą odznakę „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej" otrzymali: Klaudia Włodkowska, Weronika Salachowska i Bartosz Góralczyk.

Po wręczeniu medali i odznaczeń nadszedł czas na przemówienia i życzenia.

- Cieszę się, ze spotykamy się przed wyremontowanym budynkiem, te wszystkie prace i zakup wyposażenia mają na celu stworzenie wam jak najlepszych warunków do tego abyście wykonywali jak najlepiej swoją służbę. Przykładamy ogromną wagę do tego, abyście dysponowali jak najlepszym sprzętem, ponieważ Wy uczestnicząc w akcjach ratowniczych musicie przede wszystkim zadbać również o własne  bezpieczeństwo, bo jak powiedział ks. proboszcz Wy idziecie tam, skąd inni uciekają nie zważając na jakiekolwiek zagrożenie ratujecie ludzkie mienie i życie i za to Wam gorąco dziękuję – mówił Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i zapewniał, że wspólnie z Radą Gminy Kolno nadal będą wspierać rozwój jednostek OSP, których w naszej gminie jest dziewięć.

Z okazji jubileuszu Wójt Gminy Kolno wręczył na ręce Prezesa OSP Kumelsk pamiątkowy grawerton.  

Następnie życzenia składali w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie mł. bryg.  Arkadiusz Obrycki Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w PSP w Kolnie i pan Tadeusz Klama Starosta Kolneński, który dziękował władzom gminy za inwestowanie w gminne jednostki OSP.

Wójt Józef Wiśniewski przekazał również życzenia i od Andrzeja Dudy Burmistrza Kolna i Prezesa Powiatowego Z OSP RP w Kolnie i Andrzeja Koca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP w Białymstoku:

-  Aby służba, którą wykonujecie była Bogu na chwałę i ludziom na ratunek.

Zanim zgromadzeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Kreatywne Babeczki w Kumelsku wszyscy zgromadzeni stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Galeria zdjęć na FB Gminy Kolno: https://www.facebook.com/KolnoGmina/