b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_7964.jpg

Na tę chwile mieszkańcy Niksowizny czekali bardzo długo.  22 lipca odbyła się uroczystość otwarcia pięknego obiektu, który powstał z dawnej zlewni mleka. To było  niełatwe, pełne zaskakujących zwrotów akcji zadanie, ale przy wsparciu przyjaciół Gminy Kolno i determinacji jej władz udało się odnieść sukces za który przedstawiciele lokalnej społeczności dziękowali zaangażowanym pamiątkowymi statuetkami. Klucze do budynku  Sołtysowi Niksowizny i Przewodniczącej nowo utworzonego KGW w Niksowiźnie przekazał Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

– To nie są symboliczne klucze, to są klucze od tego budynku, które przekazuje Wam byście tchnęli w niego życie, niech służy mieszkańcom i będzie miejscem, które łączy – mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

 

Już w dniu otwarcia widać było, że obiekt spełnia swoje zadanie. Mieszkańcy Niksowizny włożyli dużo serca i wysiłku, by przygotować to ważne wydarzenie. Wszystko wspólnie zaplanowane i dopracowane. W programie była Msza św. w Kościele pw. NSJ w Łosewie odprawiona przez ks. proboszcza Gabriela Jastrzębskiego  i część oficjalna już przy nowym budynku.  Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości w tym m.in. przedstawicieli władz różnego szczebla.  By wspólnie cieszyć się z dobrych inwestycji w rodzinne strony na ten szczególny moment przybyli też Ci, którzy na co dzień żyją i pracują daleko stąd.  

 

- Tak liczna obecność pokazuje, że Państwo tego oczekiwaliście, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Bardzo o tę inwestycję zabiegał również Wójt Gminy Kolno i cieszę się, ze się udało – mówił Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, który na ręce przewodniczącej KGW w Niksowiźnie przekazał prezent z okazji otwarcia obiektu i założenia KGW.

By spełnić marzenie mieszkańców Niksowizny o własnym budynku trzeba było naprawdę sporo wysiłku i pracy.

 

- Na pewno nie spotkalibyśmy się tutaj, gdyby nie postawa, zaangażowanie, konsekwencja i przemyślane działanie pana Wójta, które doprowadziły do powstania odpowiedniego jak powiedział pan wójt montażu finansowego, który przełożył się na tę jakże piękną inwestycję – mówił Wojciech Adam Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i podkreślał,  że jest przekonany, że dzięki aktywności mieszkańców ten obiekt będzie tętnił życiem.

Proces realizacji inwestycji w Niksowiźnie  składał się  z wielu etapów, w tym m.in. pozyskania budynku zlewni od mleczarni, gruntów od Skarbu Państwa, a wreszcie dofinansowania na realizację zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Bez dodatkowych środków nie udałoby nam się tej inwestycji zrealizować, a tu ogromnego wsparcia udzielili nam pan Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP  i  pan Adam Wojciech Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, którym bardzo serdecznie dziękuje – podkreślał wójt Józef Wiśniewski. – Dziękuje również naszym radnym, pracownikom Urzędu Gminy Kolno, dyrektorowi  Centrum Kultury Gminy Kolno, panu Alfredowi Samulowi Sołtysowi wsi Niksowizna oraz wszystkim tym, którzy współuczestniczyli w pracach nad tym obiektem i życzę, by służył mieszkańcom jak najlepiej.  

 

Gratulacje i życzenia władzom gminy i społeczności Niksowizny w dniu otwarcia obiektu składali również Tadeusz Klama Starosta Kolneński, Andrzej Duda Burmistrz Kolna, Krzysztof Kajko Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie. List gratulacyjny przesłał pan Andrzej Bieńkowski Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, w którym napisał m.in. : "Narodowe Centrum Kultury inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju kultury i promocji polskiego dziedzictwa narodowego. Jest jednym z największych animatorów życia kulturalnego w Polsce i wspiera rozwój instytucji  kultury w całym kraju.  Dlatego cieszę się, że dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury udało się zrealizować projekt przekształcenia budynku dawnej zlewni  mleka w Waszej miejscowości w nowoczesny dom kultury, który – mam nadzieję – będzie miejscem spotkań z kulturą dla wszystkich mieszkańców oraz będzie służył wielu przyszłym pokoleniom".

 

O tym jak ważna dla lokalnej społeczności jest ta inwestycja mówił wzruszony sołtys Niksowizny przypominając historię zlewni, która sięga początku lat 60-tych i historię walki o nową inwestycję.   

 

- Zlewnia służyła nam wiele lat i może nie była miejscem kultury, ale była miejscem integracji, bo tutaj zjeżdżali się mieszkańcy wielu miejscowości , poznawali się, tutaj toczyły się dyskusje o wszystkim, to był nasz taki  naturalny Facebook. Potem przyszły zmiany, ustał skup mleka, zlewnia przez kilka lat stała opuszczona - mówił Alfred Samul sołtys wsi Niksowizna. – Dzięki dobrym ludziom dziś mamy piękny obiekt, ale to była walka o zwycięstwo i nie udałoby się, gdyby nie zaangażowanie pana wójta i podległych mu ludzi. Na każdą sytuację, która się komplikowała trzeba było pisać pisma, szukać życzliwych ludzi, żeby wszystko ruszyło do przodu i szczęśliwie się udało. 

 

Na pamiątkę tego wydarzenia sołtys wraz z paniami z zarządu KGW w Niksowiźnie rozdali zasłużonym pamiątkowe statuetki Wiktorii.

W części artystycznej zgromadzeni usłyszeli m.in. grę na harmonii pedałowej, były też okolicznościowe wiersze autorstwa młodej Dominiki i mieszkańca pochodzącego z Niksowizny, którego wcześniejsze utwory również mogliśmy usłyszeć. Poczęstunek przygotowały panie z KGW Niksowizna.

Jak na uroczystość otwarcia przystało, nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektu oraz pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników wydarzenia.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Tworzymy Dom Kultury” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/KolnoGmina/