Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje materiały ifnormacyjne  opracowane przez MSWiA w porozumieniu z innymi resortami oraz EUAA.

 

mt_ignore

mt_ignore