Informujemy, że Urząd Gminy Kolno nie może jeszcze przyjmować wniosków o dodatek węglowy, ponieważ przyjęta przez Sejm RP ustawa nie weszła w życie.  Jest procedowana przez Senat RP, musi też zostać podpisana przez Prezydenta RP. 

Poinformujemy mieszkańców Gminy Kolno, za pośrednictwem Radnych i Sołtysów oraz na stronie internetowej, kiedy przepisy wejdą w życie oraz o sposobie i miejscu składania wniosków o dodatek węglowy.