b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_ceeb_plakat_a3.jpg

Przypominamy, że złożenie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest ustawowym obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków.  Ponadto  będzie też warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego. Ważne jest, by deklaracje jak również ich korekty, zawierały dane zgodne ze stanem faktycznym, bo nie jest  wykluczone, że będą poddawane weryfikacji i kontroli przez podmioty uprawnione do tego przez administrację rządową.

 

Mimo, że ustawowy obowiązek złożenia deklaracji do CEEB minął 30 czerwca, to jak zapowiadają przedstawiciele rządu do końca wakacji można to jeszcze nadrobić, by uniknąć kary. Warto wiedzieć, że termin ten dotyczył źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. Wszystkie nowe kotły czy piece, jak również te wymienione już po złożeniu deklaracji,  należy zgłosić w ciągu 14 dni.

Deklaracje można złożyć w wersji papierowej w UG Kolno

oraz w wersji elektronicznej https://ceeb.gov.pl/ instrukcje dostępna jest TUTAJ i TUTAJ

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji może skutkować karą grzywny.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące wspisów do CEEB są TUTAJ

więcej informacji TUTAJ

mt_ignore