b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_9307.jpg

W dniu Święta Wojska Polskiego i w 102 rocznicę Cudu nad Wisłą Gmina Kolno uczciła pamięć bohaterów walczących w wojnie z bolszewikami w 1920 r.

 

- Pamięć o tych żołnierzach jest bardzo istotna, a nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tragicznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą - mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Po Mszy św. odprawionej tradycyjnie już przy kapliczce w Gietkach Wójt Józef Wiśniewski z ks. Gabrielem Jastrzębskim proboszczem Parafii pw. NSJ w Łosewie, Alfredem Samulem sołtysem Niksowizny i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja" oraz z członkami Rodzin Żołnierzy walczących w 1920 r., a pochowanych na cmentarzu w Łosewie, zmówili modlitwę oraz złożyli kwiaty i znicze na grobach: Bronisława Milewskiego –żołnierza 4 Dywizjonu Artylerii Konnej i kawalera Orderu Virtuti Militari i Bronisława Kotlewskiego – żołnierza 5 Pułku Piechoty Legionów, odznaczonego m.in. Krzyżem Walecznych 1920

Kwiaty i znicze Wójt Józef Bogdan Wiśniewski i Alfred Samul złożyli również na symbolicznym grobie żołnierza zabitego w lesie pod Czernicami. Towarzyszył im pan Witold Krupka, który opiekuje się tym miejscem, a tragiczną historię śmierci polskiego żołnierza, który zginął tu z rąk Kozaka w 1920 r., zna z opowieści naocznego świadka tamtych wydarzeń, czyli swojego ojca.

Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/KolnoGmina/