b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_tabliczka_inforamcyjna_PPGR.jpg

Gmina Kolno skutecznie aplikowała o pieniądze z programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. 18 sierpnia o godz. 9.00 na sali konferencyjnej Gminy Kolno w Czerwonem nastąpi przekazanie sprzętu zakupionego w ramach jego realizacji.

 Z programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Gmina Kolno otrzymała  237 tys. zł. Dostawcę sprzętu komputerowego wyłoniono w drodze przetargu. Z  osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu  podpisane zostały umowy określające zasady korzystania z tego sprzętu. Z nowych laptopów (67), komputerów stacjonarnych (2) i tabletów (2) wraz z oprogramowaniem  korzystać będzie w sumie 71 uczniów z naszej gminy.

Pozyskane przez Gminę Kolno środki pokryły 100% kosztów realizacji zadania.  

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

mt_ignore