b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_9359.jpg

Laptopy, komputery i tablety zakupione z pieniędzy, które Gmina Kolno pozyskała w ramach programu   „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zostały dziś  (18 sierpnia) rozdane wnioskodawcom.  

– Moment jest idealny, za chwilę skończą się wakacje, rozpocznie się szkoła i ten sprzęt komputerowy będzie służył  państwa dzieciom  – mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Życzę, by służył jak najlepiej   i dziękuję Sekretarzowi Gminy Kolno oraz  wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Kolno, którzy pracowali nad realizacją tego projektu.

 

Zanim sprzęt komputerowy wraz z podpisanymi umowami został rozdany beneficjentom pan Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno opowiedział o założeniach programu „Granty PPGR” i wyjaśnił zasady użytkowania sprzętu przekazanego w formie darowizny wszystkim tym wnioskodawcom, którzy spełnili kryteria wskazane w programie.

- Okres trwałości projektu wynosi dwa lata od dnia jego zakończenia czyli w tym przypadku do  września 2024 roku te komputery  muszą być użytkowane przez uczniów – mówił Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno. – Obowiązkiem wnioskodawcy będzie składanie co 6 miesięcy oświadczeń o tym, że ten sprzęt wciąż posiadacie i że jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Sprzęt komputerowy: 67 laptopów, 2 komputery stacjonarne i 2 tablety oraz oprogramowanie zakupiony został z grantu w kwocie 237 tys. zł pozyskanego przez Gminę Kolno w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”  w konkursie grantowym „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

mt_ignore