b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_janowo2022.jpg

28 września 1939 r. w Janowie doszło do rozformowania 110 Pułku Ułanów, ale żołnierze nie złożyli broni. Do dalszej walki ruszyły stąd oddziały: ppłk Jerzego Dąbrowskiego "Łupaszki", mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i rotmistrza Witolda Bilińskiego o czym przypomina pomnik, przy którym 25 września br. odbyły się obchody rocznicy tego wydarzenia.

 - Oni zdecydowali się na to, aby do końca być wiernym przysiędze żołnierskiej, to jest przejaw największej próby patriotyzmu, dlatego z dumą organizujemy te uroczystości po to, aby to wydarzenie i te decyzje były przez nas pamiętane i upamiętniane - mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - A patrząc na obecność państwa jestem bardzo spokojny o to, że te nasze działania które zostały zapoczątkowane tu w Janowie w 2011 roku będą kultywowane, bo one mają niesamowity wymiar i sens: nie pozwalają zapomnieć i tworzą fundament, aby budować przyszłość na tych najwspanialszych wartościach.

 

Obchody tradycyjnie już rozpoczęła Msza św. polowa z muzyczną oprawą Zespołu Ludowego Czerwieniacy i w asyście pocztów sztandarowych Gminy Kolno, OSP Borkowo, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie i Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warmińsko – Mazurski w Piszu.

Następnie były okolicznościowe przemówienia, montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, występ zespołu Borkowiacy, składanie wieńców i zniczy pod pomnikiem oraz pokazy w wykonaniu członków Towarzystwa Przyjaciół Gminy Grabowo w Barwach 110 Pułku Ułanów Litewskich. Na stanowisku przygotowanym przez grupę ASG Zabiele można było postrzelać, a w namiocie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży zdobyć informacje jak zostać żołnierzem. Była też grochówka dla wszystkich.

W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele władz, służb mundurowych, stowarzyszeń. Zaproszenie organizatorów przyjęli m.in. pan Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, którego reprezentowała pani Monika Stefańska dyrektor Biura Poselskiego, pan Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Juliusza Jakimowicza dyrektora Muzeum Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie i Tadeusz Klama Starosta Kolneński, którzy ze sceny mówili o męstwie polskich żołnierzy, podtrzymywaniu tradycji, ale też o wyzwaniach współczesności.

- Przypomniane tutaj dziś zostały wielkie postaci polskiej armii „Łupaszka”, „Hubal” –bezgraniczny patriotyzm i bezgraniczna odwaga, czasem wręcz brawurowa. Dziękuję wszystkim, a w szczególności lokalnej społeczności, że o tym pamiętacie   - mówił dyrektor Juliusz Jakimowicz. -  Państwowość to mniejsze i większe bitwy, czasem przegrane, czasem wygrane, ale też tego typu spotkania, kultywowanie pamięci o bohaterach. W imieniu Marka Olbrysia Marszałka Województwa Podlaskiego i swoim własnym dziękuję bardzo.

W przemówieniach Wójta Gminy Kolno i Starosty Kolneńskiego nie zabrakło odniesień do wojny Rosji z Ukrainą.

 - Upamiętniając to wydarzenie z 1939 roku jesteśmy dumni, że mamy wolność, że jesteśmy państwem niepodległym, ale też musimy mieć tę świadomość, bo niedawne wydarzenia w Ukrainie tego dowiodły, że ta niepodległość, ta wolność nie jest dana raz na zawsze.  Musimy cały swój potencjał, wiedzę, umiejętności i doświadczenie rzucić na szalę budowania naszej silnej Ojczyzny – mówił wójt Józef Wiśniewski. - Polska jako sąsiad zdała egzamin, ponieważ milionowe rzesze  Ukraińców którzy ze swoich płonących domów uciekały do nas w poszukiwaniu schronienia i bezpieczeństwa  otrzymały wsparcie. W tę pomoc wpisała się również Gmina Kolno  o czym mówię z pewną duma i satysfakcją, nasze koła  gospodyń, nasze szkoły, nasze jednostki OSP , nasi mieszkańcy,  jak tylko mogli pomagali i wspierali i to trwa do chwili obecnej, za co bardzo dziękuję. 

 

Wzruszającym momentem uroczystości było wystąpienie na scenie pana Mariana Paliwody, Sybiraka pochodzącego z Janowa, który nie tylko wspomniał swoje doświadczenia, ale też recytował wiersze.  

Wiązanki i znicze pod pomnikiem w Janowie złożyli:

- Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno z radnymi Gminy Kolno

- Monika Stefańska dyrektor Biura Kazimierza Gwiazdowskiego Posła na Sejm RP

- Juliusz Jakimowicz w imieniu Marka Olbrysia Wicemarszałka Województwa Podlaskiego

- Józef Dymerski Wójt Gminy  Mały Płock, Piotr Niedbała Wójt Gminy Turośl, Andrzej Piętka Wójt Gminy Grabowo i Iwona Niedźwiedzka Zastępca  Burmistrza Stawisk

- Związek Sybiraków oddział Łomża

- Tadeusz Klama Starosta Kolneński,  Tomasz Sielawa Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie i Marek Komosiński Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie

- ppłk. Adam Olszewski szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, kpt. Pola Marcinkiewicz z 15 Batalionu Saperów w Orzyszu i Waldemar Witkiewicz z Nadleśnictwa Łomża

- przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warmińsko – Mazurski Koło w Piszu

- Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kolnie na czele z Ireneuszem Mieczkowskim

- przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP oddział w Małym Płocku

- przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie z dyrektor Bożeną Dudą

- przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Zabielu z dyrektor Ewą Lipnicką

- Ewa Bągart dyrektor Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Wykowie, Jadwiga Filipkowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie, Bogumiła Mikucka zastępca dyrektora SP w Lachowie i Jacek Bagiński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,

- Ewa Sielawa Dyrektor ZOPO w Kolnie, Teresa Skrodzka Dyrektor GBP w Czerwonem i Agnieszka Duda Dyrektor GOPS w Kolnie

- przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Janowie

- przedstawiciele Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.

Na zakończenie składania kwiatów i zniczy na trąbce zagrał pan Piotr Gębarski

Organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Kolno, Proboszcz Parafii pw. NSJ w Łosewie,  Centrum Kultury Gminy Kolno i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.

Partnerami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży, Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie, OSP Janowo, Sołtys wsi Janowo, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Stowarzyszenie Kawaleryjskie i. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie , Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo w Barwach 110 Pułku Ułanów Litewskich i grupa ASG Zabiele.

Za bezpieczeństwo uczestników zadbali: Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy, OSP Janowo i OSP Borkowo.

Uroczystość prowadzili: Mariusz Wesołowski Dyrektor CKGK i nauczyciel historii Wojciech Kulas.

 

 Obchody 83 rocznicy rozformowania 110 Pułku Ułanów dofinansowano z budżetu Województwa Podlaskiego.  

 

Relacje z wydarzenia:

Radio Białystok TUTAJ

Film autorstwa pana Sylwestra Nicewicza TUTAJ

 

TA 3053ci 20220926070708

pulk