Punkty wydawania preparatów jodowych na terenie GMINY  KOLNO, które zostaną uruchomione w momencie wystąpienia realnego zagrożenia:

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore