b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_1263.jpg

Dwa odcinki przebudowanych dróg gminnych w Truszkach Zalesiu i w Glinkach 21 października br. zostały oficjalnie otwarte. Jak na tego typu wydarzenie przystało było i przecięcie wstęgi, i poświęcenie dróg oraz mnóstwo podziękowań za dobrą współpracę, której efektem  jest coraz więcej asfaltowych dróg w Gminie Kolno.

 

- W ostatnich czterech latach, dzięki pozyskanym środkom, zmodernizowaliśmy lub finalizujemy przebudowę ponad 22 kilometrów dróg gminnych - mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - To rekordowa liczba, ale my nie zwalniamy tempa, bo dobre i bezpieczne drogi to nasz priorytet. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają w tym działaniu, a w szczególności obecnemu z nami dzisiaj panu Kazimierzowi Gwiazdowskiemu Posłowi na Sejm RP.

Zarówno droga w Truszkach Zalesiu, jak i w Glinkach powstały z udziałem środków pozyskanych przez Gminę Kolno z rządowych programów. Na drogę w Truszkach Zalesiu dofinansowanie w kwocie 437 107,26 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na drogę w Glinkach natomiast 200 tys. zł z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Obie inwestycje wykonało przedsiębiorstwo Budownictwa komunikacyjnego z Łomży.

- To może nie są długie odcinki, ale dla lokalnych społeczności bardzo ważne – mówił Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP i podkreślał, że rząd wspiera i będzie wspierał zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej.

Przebudowa drogi w Truszkach Zalesiu objęła odcinek jezdni o długości  628 m, a  długość odwodnienia wyniosła 335 m. W Glinkach zadanie polegało  na przebudowie 421 m odcinka drogi.

Symbolicznego przecięcia wstęgi na drogach dokonali: Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno, Krystian Borawski Radny Gminy Kolno i sołtys Glinek, Mirosława Mieczkowska sołtys wsi Truszki Zalesie, ks. Krzysztof Malinowski proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie, Krzysztof Stachelski kierownik budowy i  przedstawiciel wykonawcy, a w Glinkach również panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich.

Za obie inwestycje, a w szczególności za kolejną przebudowaną drogę w Glinkach i za dobrą współpracę m.in. Wójtowi Gminy Kolno i Radzie Gminy Kolno dziękował Krystian Borawski Radny Gminy Kolno i sołtys Glinek.

- Przecięcie wstęgi na nowej drodze, to radość i ważny symbol podkreślający zwieńczenie wszystkich naszych działań, bo każda drogowa inwestycja to proces obejmujący wiele  etapów  – podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Jego realizacja wymaga pracy i zaangażowania bardzo wielu osób, dlatego podziękowania należą się nie tylko tym, którzy wspierają nas w pozyskiwaniu funduszy, ale też urzędnikom, w tym w szczególności z Referatu Inwestycji i Rozwoju kierowanego przez Roberta Nadarę i Pani Halinie Boryszewskiej Skarbnik Gminy Kolno oraz Radzie Gminy Kolno. Każda nowa droga w gminie to nasz wspólny sukces.