b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_wegiel.jpg

Wójt Gminy Kolno informuje mieszkańców z terenu gminy Kolno, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego o możliwości składania WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

 

Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Kolno, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła, wskazali źródło węglowe.

Zakup preferencyjny będzie możliwy wyłącznie dla jednego gospodarstwa domowego zamieszkującego pod danym adresem. W przypadku przyjęcia więcej niż jednego wniosku na podany adres zamieszkania wnioskodawcy rozpatrzony zostanie wniosek, który przyjęty zostanie jako pierwszy.

Informujemy, że zbierane, do czasu wejścia w życie obecnie procedowanej ustawy „o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” wnioski posłużą do oszacowania ilości zapotrzebowania na węgiel. Natomiast po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, wnioski będą traktowane jako złożone zgodnie z ustawą. Kolejnym etapem będzie przesłanie informacji na podstawie których osoby uprawnione będą mogły dokonać zakupu preferencyjnego węgla, w ilości określonej w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Aktywów Państwowych.

Aktualnie nie ma jeszcze w obrocie prawnym zarówno samej ustawy, jak również przepisów wykonawczych w postaci rozporządzeń. Nasze działania mają charakter wyprzedzający, tak by być gotowym na moment wejścia w życie nowych przepisów prawa.

Wnioski można pobrać i składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kolno lub elektronicznie przez e-PUAP i podpisane profilem zaufanym.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania węgla w ewentualnym przyszłościowym preferencyjnym zakupie, gdyż uzależnione będzie od dostępności zakupu paliwa stałego przez gminy.

W razie problemów informacji w tej sprawie udziela pan Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno pod nr tel. 86 278 91 22

źródło obrazka: pl.freepik.com

Wniosek do pobrania: TUTAJ