b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_kraina.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 

 

Spotkanie odbędzie się

25.11.2022 r. o godz. 10.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem

 Czerwone 50, 18-500 Kolno

Spotkanie poświęcone będzie w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Planowany program spotkania:

1. Przedstawienie celu spotkania.

2. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.

4. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru.

5. Analiza SWOT

6. Planowane działania i rezultaty.

7. Dyskusja i wnioski końcowe.

 

 

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

kraina