b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_dotcjaniksowizna.png

Gmina Kolno pozyskała ponad 520 tys. zł na przebudowę kolejnej gminnej drogi.  Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i przeznaczone zostaną na poprawę stanu dróg w Niksowiźnie.   

– To bardzo dobra wiadomość, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę na dofinansowanie tej inwestycji  – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego za kolejne wsparcie finansowe dla naszej gminy.

 

Zadanie polegać będzie na przebudowie trzech odcinków drogi o łącznej długości ponad 650 mb. Nowa jezdnia wykonana zostanie z kostki brukowej, a pobocza z kruszywa, powstanie też chodnik dla pieszych.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 817 tys. zł. Dofinansowanie pokryje 63.63% . Dotację  przyznano w ramach pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020.