b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_marszalek.jpg

500 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 na odcinku Zabiele – Kolno zostało zarezerwowane w budżecie Województwa Podlaskiego na 2023 rok.

  – To pierwszy krok do zwieńczenia starań o budowę ścieżki pieszo – rowerowej przy tej ruchliwej drodze wojewódzkiej – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno – Zabiegaliśmy o to wspólnie z Adamem Wojciechem Sekścińskim Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego i bardzo dziękuję, że władze województwa dostrzegły i uznały nasze argumenty.

 

Warto przypomnieć, że droga wojewódzka nr 647 w ostatnich kilku latach na odcinku położonym w obszarze gminy Kolno  została zmodernizowana już w całości. Ten proces wymagał zaangażowania i dobrej współpracy władz Gminy Kolno i  Województwa Podlaskiego, a przebudowa przebiegała etapami. Kontynuacją już podjętych działań i sposobem na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tej drogi wojewódzkiej jest  budowa chodnika i ścieżki rowerowej szczególnie na odcinku Zabiele Kolno i Zabiele – cmentarz parafialny w Zabielu. Władze Gminy Kolno ponownie przystąpiły do działania. Rękę na pulsie cały czas trzymał również Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Adam Wojciech Sekściński, który wraz z Józefem Bogdanem Wiśniewskim Wójtem Gminy Kolno uczestniczył w rozmowach i spotkaniach z Arturem Kosickim Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Mariuszem Nahajewskim Dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

- Rozwój infrastruktury drogowej to najważniejsza sprawa dla mieszkańców naszego województwa, a polityka Zarządu Województwa Podlaskiego i Sejmiku Województwa Podlaskiego w tym zakresie jest taka, by zwiększać nakłady na ten cel i wspierać też samorządy w modernizacji dróg lokalnych – mówi radny Adam Wojciech Sekściński. – W przyszłorocznym budżecie zarezerwowaliśmy m.in. 203 mln zł na inwestycje drogowe, 56 mln zł na modernizację dróg wojewódzkich. Cieszę się, że w uchwale budżetowej znalazł się też zapis dotyczący opracowania dokumentacji na budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej na trasie Zabiele – Kolno.

Uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Województwa Podlaskiego na 2023 rok radni podjęli na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego 19 grudnia 2022 r.

- Mam nadzieję i liczę na to, że do końca kadencji uda nam się wyremontować wszystkie drogi wojewódzkie na terenie naszego powiatu, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników tych dróg – dodaje Adam Wojciech Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

dyrektor