Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w powiecie kolneńskim odbywa się w systemie stacjonarnym. Adwokaci, Radcowie Prawni świadczą pomoc prawną zgodnie z harmonogramem obowiązującym w roku 2023. Więcej informacji TUTAJ

 

Nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje na terenie gminy prowadzić będzie do 31 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza. Skorzystać z tej nieodpłatnej pomocy będzie można w każdy poniedziałek w godz. 13.30 - 17.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5. Radcą prawnym z ramienia Stowarzyszenia, który udzielać będzie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje będzie pani Krystyna Ptaszyńska  lub zastępca wskazany przez Stowarzyszenie.