b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_folia.jpg

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kolno dotacji w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  informujemy, o możliwości składania wniosków przez rolników na  dofinansowanie zbierania oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza biała  i czarna, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag).

 

Wniosek o dofinansowanie  dostępny jest na Punkcie Obsługi Interesanta Gminy Kolno. Termin składania: do dnia 28 lutego 2023 r.

Zasady dofinansowania:

  • Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane po otrzymaniu dotacji przez gminę, do czasu wyczerpania pozyskanych środków finansowych.
  • Miejsce przyjmowania odpadów rolniczych - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czerwonem 57;
  • Odpady rolnicze spakowane w paczki nie przekraczające 25 kg (oddzielnie folia, sznurek, opakowania po nawozach), bez zawartości oraz innych odpadów komunalnych;
  • Transport odpadów – we własnym zakresie;
  • Pomoc dotycząca usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis;
  • Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia i w związku z brakiem możliwości dofinansowania podatku przez gminę Kolno, rolnik zostanie obciążony kosztami VAT w wysokości zależnej od ilości dostarczonego odpadu rolniczego, na podstawie faktury wystawionej przez Gminę Kolno;
  • W przypadku, gdy cena za usuwanie odpadów rolniczych przekroczy koszt kwalifikowany zadania, czyli 500,00 zł za tonę, różnicę pokrywa właściciel odpadów, w wysokości zależnej od ilości dostarczonego odpadu rolniczego, na podstawie faktury wystawionej przez Gminę Kolno.

Sprawę prowadzi: Joanna Gromadzka tel. 86 278-91-35