b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_Centrum_Kultury_Gminy_Kolno_logo.jpg

"Historia bliska w czasie i przestrzeni" to tytuł projektu, na realizację którego Centrum Kultury Gminy Kolno otrzymało dotację w konkursie „Zapraszamy do gry” realizowanego w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury. Wojewódzki Ośrodek Animacaji Kultury w Białymstoku właśnie ogłosił wyniki II etapu konkursu. W ramach projektu zaplanowano m.in. działania związane z poznawaniem lokalnej historii przez młodzież i utrwalaniem wspomnień mieszkańców za pomocą zapisu cyfrowego.