b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_3135.jpg

- Dzisiejszy dzień będzie jednym z najważniejszych w historii naszej jednostki – mówił Janusz Wielbut Prezes OSP Borkowo w dniu uroczystego przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie.  – To już piąty samochód jaki zakupiliśmy dla naszych jednostek OSP w ostatnich kilku  latach – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Nadal będziemy pozyskiwać pieniądze na sprzęt i szkolić naszych strażaków, bo to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Uroczystość przekazania nowego wozu odbyła się w piątek 3 lutego przed remizą OSP w Borkowie w obecności druhen, druhów i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Borkowo oraz zaproszonych gości.

Akt przekazania oraz kluczyki na ręce Janusza Wielbuta Prezesa i Krzysztofa Sawickiego kierowcy OSP Borkowo przekazali: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Piotr Modzelewski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego reprezentujący Dariusza Piontkowskiego Wiceministra Edukacji i Nauki i Marcin Bielakowicz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Poświęcenia wozu dokonał ks. kanonik Krzysztof Wróblewski proboszcz Parafii pw. Świętej  Trójcy w Borkowie.

Nie zabrakło gratulacji, słów uznania i podziękowań za służbę, a także prezentów od zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, który mówił m.in. o rządowym wsparciu i programach dedykowanych wyposażeniu jednostek OSP i Państwowej Straży Pożarnej  oraz o współpracy rządu i samorządów w tym zakresie.

- Tutaj ta współpraca jest dobra między samorządem gminnym, wojewódzkim jak również Państwem, bo środki właśnie z tych trzech źródeł sprawiły, że ten samochód został zakupiony i będzie służył waszej jednostce, która jest położona przy ważnym szlaku komunikacyjnym drodze krajowej nr 63 – mówił poseł Kazimierz Gwiazdowski. – Życzę byście ten samochód najczęściej używali do ćwiczeń, a jak najmniej do zdarzeń losowych.

Następnie głos zabrał Marek Komorowski Senator RP.

- Gratuluję też Radzie Gminy Kolno i panu Wójtowi, bo to kolejny już nowy samochód który zabezpiecza bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy i jednocześnie powiatu – mówił Senator Marek Komorowski. – Jednostce składam życzenia niech ten samochód dobrze służy lokalnej społeczności.

Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego przekazał jednostce OSP Borkowo nie tylko gratulacje i życzenia, ale także wręczył prądownicę.

List okolicznościowy od wiceministra Dariusza Piontkowskiego odczytał Piotr Modzelewski.

Gratulacje i życzenia druhom z OSB Borkowo składał Adam Wojciech Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

- Wy jesteście pierwsi przed państwową strażą pożarną  i od waszego profesjonalizmu zależy bardzo dużo – podkreślał Marcin Bielakowicz, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku  – Cieszę się, ze jest tu obecne młode pokolenie, bo ta wymiana pokoleniowa cały czas musi następować.

Życzenia oraz pamiątkową figurkę i okolicznościowy list przekazał druhom Andrzej Koc Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku.

Z dobrym słowem, ale też prezentem - wentylatorem oddymiającym dla OSP Borkowo od OSP Kolno przybył pan Andrzej Duda Burmistrz Miasta Kolno i Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Kolnie.

List okolicznościowy od  Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm RP odczytał  Tomasz  Sielawa Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie, który poprowadził całą uroczystość.

W imieniu całej jednostki za nowy samochód podziękował wszystkim, a w szczególności Wójtowi Gminy Kolno Janusz Wielbut Prezes OSP Borkowo.

- Bez wsparcia jakie na ten cel otrzymujemy z budżetu państwa i województwa nie bylibyśmy w stanie tak dobrze wyposażyć naszych jednostek, a mamy ich w naszej gminie  aż dziewięć  z czego trzy należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówi wójt Józef Wiśniewski. – W imieniu własnym, druhów, ale też mieszkańców naszej gminy serdecznie za tę pomoc dziękuję. 

Meldunek na rozpoczęcie i zakończenie uroczystego apelu Marcinowi Bielakowiczowi Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP składał Mariusz Mieczkowski Dowódca JRG w PSP w Kolnie.

Wszyscy zaproszeni goście na pamiątkę tego ważnego dla OSP Borkowo wydarzenia otrzymali dyplomy z podziękowaniem za wsparcie.

Na ciepły posiłek po uroczystości zaprosili zgromadzonych strażacy i Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie.

Koszt zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowo  to 265 167,90 zł. Z budżetu państwa, a konkretnie od  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotacja na ten cel wyniosła 135 000 zł, a z budżetu Gminy  Kolno 130 167,90 zł. Dodatkowo, dotację w kwocie 30 tys. zł na zakup wyposażenia wozu przekazało z własnego budżetu Województwo Podlaskie.

Relacja na Podlaskie.eu

Relacja KP PSP w Kolnie

Relacja TVP3Białystok

Relacja Radio Nadzieja

Relacja Radio Białystok

Relacja w Telewizji Narew