Losy Żołnierzy Wyklętych, to również historia naszej gminy, o czym przypominają miejsca poświęcone ich pamięci. To m.in. Hieronim „Róg” Rogiński,  Kazimierz Lenkiewicz „Warmiak”, Bogdan Śleszyński „Łoś”, inżynier Romuald Kozioł,  Marian Borys „Czarny” i wielu innych walczących z reżimem komunistycznym po 1945 roku.   Dziś, w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, modlitwą, kwiatami, zniczami i wspomnieniem uczciliśmy ich pamięć. -  To dzięki ich niezłomnej postawie dziś możemy cieszyć się wolnością – przypominał uczniom szkół z naszej gminy Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. św. Anny w Kolnie. Po wspólnej modlitwie delegacje władz samorządowych, w tym Gminy Kolno, złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem pamięci „Żołnierzom niezłomnym walczącym o wolną i niepodległą Polskę z reżimem komunistycznym w latach 1944 – 1964”, który stoi przy kościele.

Następnie na cmentarzu w Lachowie przy pomniku upamiętniającym ofiary walk o niepodległość w XX wieku dwóch wojen światowych, wojny polsko – bolszewickiej i walk z reżimem komunistycznym po 1945 roku kwiaty i znicze złożyli: Wójt Gminy Kolno, Radny Rady Gminy Kolno Kazimierz Kowalewski, Mariusz Wesołowski Dyrektor CKGK, Bogumiła Mikucka wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lachowie wraz z uczniami oraz Andrzej Zduńczyk sołtys Wykowa.

Kolejnym miejscem był pomnik w Wykowie, gdzie do delegacji dołączyła pani Bogusława Narowska Radna Gminy Kolno i sołtys Bialik.

Pod płytą ku czci Romualda Kozła w Koźle kwiaty i znicz złożył wójt Józef Wiśniewski i  Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno.

Przy najnowszym w naszej gminie miejscu pamięci ku czci Mariana Borysa „Czarny, by uczcić jego pamięć spotkali się Wójt Gminy Kolno. Henryk Hermanowski i Marek Baczewski Radni Gminy Kolno i liczna delegacja ze Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu.

- Wasza obecność dziś jest bardzo ważna, bo to my, ale również wy młodzi i kolejne pokolenia,  mamy dług do spłacenia u tych, którzy walczyli i ginęli za niepodległą i wolną Polskę – podkreślił wójt Józef Wiśniewski. –  Trzeba znać te nazwiska i historie, czasem trudne i tragiczne, ale przecież to był czas trudnej, nierównej i niebezpiecznej walki. Musimy o tym pamiętać.

Sylwetki "Żołnierzy Wyklętych":

Hieronim "Róg" Rogiński: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/09/298-307_Hieronim_Roginski-Rog.pdf

Kazimierz Lenkiewicz "Warmiak": https://bit.ly/3Yb7zow

Bogdan Śleszyński „Łoś”: https://listawykletych.pl/katalog/sleszynski-bogdan/

inżynier Romuald Kozioł: https://bit.ly/3mdML2v

Marian Borys „Czarny”: http://www.glosznadnarwi.pl/wp-content/uploads/2021/08/GLOS-znad-Narwi-nr-19-Czarny.pdf