PGE Dystrybucja S.A. informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach od 13 do 17 marca br.

 

mt_ignore

mt_ignore