b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_5260.jpg

28 marca 2023 roku, w dawnym budynku gimnazjum w Glinkach, odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Józefem Bogdanem Wiśniewskim Wójtem Gminy Kolno a Bohdanem Paszkowskim Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie stworzenia w tym miejscu Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego.

– To ważny dzień dla Glinek i naszej gminy, bo dzięki pozyskanym pieniądzom będziemy mogli wykorzystać już istniejącą  infrastrukturę do realizacji społecznie ważnego projektu – mówi wójt Józef Wiśniewski. - Tworzenie warunków do rehabilitacji czy całodobowej opieki dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z ważnych wyzwań, przed którymi stoi nasze społeczeństwo. Cieszę się, że takie miejsce powstanie w naszej gminie i że zaadaptujemy na ten cel budynek po dawnej szkole.  

 

Na realizację zadania pt. „Przebudowa budynku szkoły w Glinkach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne” Gmina Kolno otrzyma 2 777 642,75 zł. Dotacja pochodzi ze środkow Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  To będzie pierwsza tego typu inwestycja w Gminie Kolno, druga w powiecie kolneńskim i kolejna w województwie.

- Dzisiaj podpisaliśmy ósmą umowę na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne, a już funkcjonujących centrów w województwie mamy dwa -  mówił Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski. – Dziękuję Wójtowi Gminy Kolno za podjęcie trudu utworzenia placówki dla osób z niepełnosprawnościami w budynku, który będzie miał szansę odzyskać dawny blask.  

Po zakończeniu inwestycji w Glinkach powstanie COM, w którym 20 osób z niepełnosprawnościami otrzymywać będzie specjalistyczną opiekę i wsparcie, w tym 7 z nich  będzie mogło w nim zamieszkać. Zapewniona zostanie im opieka medyczna, rehabilitacja oraz terapia zajęciowa. Dodatkowo, Centrum będzie wyposażone w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, które pozwolą na pełniejsze funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku.

- Dziękujemy, że zauważane są potrzeby takich małych miejscowości, jak Glinki - mówił  Krystian Borawski Radny Gminy Kolno i sołtys Glinek. – Dziękuję Wójtowi, Wojewodzie, kierownictwu Urzędu Gminy Kolno i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że taka inicjatywa powstanie w Glinkach.

Jak uzasadniał Wójt Gminy Kolno tego typu inwestycja jest w Gminie Kolno bardzo potrzebna, ponieważ wśród jej mieszkańców przybywa osób z niepełnosprawnościami, jak również tych, które już dziś korzystają z dostępnego wsparcia w postaci np. zasiłków. Ponadto w Centrum w Glinkach powstaną nowe miejsca pracy, bo do obsługi placówki potrzebny będzie personel. W planie jest stworzenie 11,5 etatów.  

Uroczyste podpisanie umowy z udziałem pani Haliny Boryszewskiej Skarbnik Gminy Kolno odbyło się w obecności Krystiana Borawskiego Radnego Gminy Kolno i sołtysa Glinek, Adama Masłowskiego Sekretarza Gminy Kolno i Roberta Nadary Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno.

Warto dodać, że na adaptację budynku w Glinkach Gmina Kolno otrzymała również dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie blisko 2 mln zł.

COM w Glinkach ma zostać uruchomiony we wrześniu 2024 roku. Zarówno jego utworzenie , jak i późniejsze funkcjonowanie będzie w znaczącej mierze finansowane w ramach pieniędzy  ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Relacje z podpisania umowy dostępne są:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/w-gminie-kolno-powstanie-centrum-opiekunczo-mieszkalne

https://www.narew.info/artykul/28170,u

https://bialystok.tvp.pl/68799799/centrum-opiekunczomieszkalne-powstanie-we-wsi-glinki

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/224841

https://radionadzieja.pl/gmina-kolno-utworzenie-centrum-opiekunczo-mieszkalnego-zostanie-dofinansowane/