b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_dotacjazab.jpg

Dotacja w kwocie 600 tys. zł została przyznana Gminie Kolno na budowę budynku magazynowego  w Zabielu. Pieniądze pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

– To już kolejne wsparcie, które otrzymamy z tego źródła – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego i Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego, a w szczególności radnemu z naszego regionu Adamowi Wojciechowi Sekścińskiemu, za podjęcie tak ważnej i cennej  inicjatywy jaką było stworzenie takiego mechanizmu finansowania zadań ważnych dla mieszkańców gmin i za przyznane nam właśnie środki.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to fundusz, który samorząd województwa podlaskiego utworzył w 2021 roku w celu wspierania rozwoju lokalnych społeczności poprzez finansowanie projektów związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi i społecznymi. W ramach tegorocznej edycji Gmina Kolno otrzymała wsparcie na zrealizowanie inwestycji w Zabielu. Złożony przez Gminę Kolno wniosek dotyczył budowy nowego budynku magazynowego tuż przy budynku w którym siedzibę mają Centrum Kultury Gminy Kolno i Ochotnicza Straż Pożarna. Zostanie on wykorzystany do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych np. do organizacji różnych wydarzeń. Dzięki temu wszystkie podmioty, które działają w budynku remizy i CKGK w Zabielu będą mogły zwiększyć swoje możliwości, zaoferować więcej atrakcji dla mieszkańców oraz skuteczniej realizować zadania do których zostały powołane.