b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_5354.jpg

W trakcie dzisiejszej (31 marca)  sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli siedem uchwał. Podczas obrad poruszona została również kwestia śmieci porzucanych w lasach i przy drogach.  Przed rozpoczęciem głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał radni i zgromadzeni goście wysłuchali informacji z prac między sesjami przedstawionej przez Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno. Wójt wymienił m.in. zakończone inwestycje, przekazał też informacje o podpisanych umowach i pozyskanych pieniądzach na inwestycje.

 Następnie radni głosowali za przyjęciem następujących uchwał:

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2032.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2023 r. -

- w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „ Wiele gmin- jeden cel”.

- w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kolno do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno w 2023 r.

- w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolno.

- w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W trakcie obrad na sesję przybył Tadeusz Klama Starosta Kolneński i zabrał głos po przyjęciu przez Radę Gminy Kolno wszystkich uchwał. Starosta Kolneński poinformował zebranych o przeprowadzonych i planowanych inwestycjach w szkołach, szpitalu oraz na drogach powiatowych. Na zakończenie wypowiedzi Starosta Kolneński podziękował Wójtowi Gminy Kolno i Radnym Gminy Kolno za dobrą współpracę w tej kadencji oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt.

Na zakończenie sesji poruszony został bardzo ważny temat śmieci porzucanych w lasach i przy drogach. Wprowadzeniem do dyskusji były zdjęcia wyświetlone zgromadzonym, a ukazujące skalę problemu. Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno wraz z Wójtem Gminy Kolno apelowali o reagowanie na przypadki wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych i o wspólną troskę o środowisko. Paweł Cudnik sołtys Borkowa dodatkowo zwrócił uwagę na problem palenia w piecach śmieciami, które nigdy powinny tam trafić, bo trują powietrze, którym oddychamy.

Przed zamknięciem obrad Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno złożył wszystkim obecnym na sesji życzenia radosnych świąt spędzonych w gronie najbliższych.

Nagranie z sesji dostępne jest TUTAJ