b_250_200_16777215_00_images_artykuly_gmina_kolno_herb.jpg

Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia § 3 ust. 1, pkt 4 umowy nr 50/2017 z dnia 30.03.2017r zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty, a Gminą Kolno w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. – niniejszym informuje, iż wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” otrzymali:

 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie w wysokości - 4000zł (słownie cztery tysiące zł.)

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w wysokości - 4000zł (słownie cztery tysiące zł.),

- Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu w wysokości - 12 000zł (słownie dwanaście tysięcy zł)

   w tym:

   - Szkoła Podstawowa w Zabielu w wysokości – 2986zł (słownie dwa tysiące dziewięćset   osiemdziesiąt sześć zł),

   - Gimnazjum w Zabielu w wysokości - 9014zł (słownie dziewięć tysięcy czternaście zł),

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w wysokości 2480zł (słownie   dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt zł),

- Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu w wysokości - 2480zł (słownie dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt zł),

Informację sporządził:

Stanisław Szymańczyk

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

Kolno, dnia 22.06.2017r.