Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie informuje o wystąpieniu 15 maja br. ogniska wysoce zjadliwej zjadliwej grypy ptaków w kolonii lęgowej mewy śmieszki w powiecie łomżyńskim (okolice miejscowości Piątnica Włościańska). Mając na względzie powyższe , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie prosi o zgłaszanie padłych ptaków dzikich, znalezionych w trakcie prowadzonych prac terenowych na terenie powiatu kolneńskiego celem pobrania próby i zbadania w kierunku HPAI, a hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną dotyczącą stwierdzenia kolejnych ognisk zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego oraz licznych ognisk HPAI u ptaków dzikich na terytorium Polski.  

 

mt_ignore