b_250_200_16777215_00_images_artykuly_bitwa.jpg

2 lipca na zaproszenie Wójta Gminy Kolno, Wójta Gminy Zbójna i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie do wspólnych obchodów 73. rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym, mimo deszczowej pogody, odpowiedziało wielu mieszkańców regionu. Obchody rozpoczęto na cmentarzu parafialnym w Łosewie, przy mogile żołnierzy poległych 29 czerwca 1944 r.

 

Po złożeniu wieńców , zapaleniu zniczy i modlitwie zgromadzeni, w tym m.in. Lech Antoni Kołakowski, poseł na Sejm RP, ppł Krzysztof Rabek, dowódca Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, mjr. Robert Grzeszczyk, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży, Andrzej Serafin z Nadleśnictwa Nowogród, przedstawiciele władz Gminy Kolno, Gminy Zbójna, Powiatu Kolneńskiego i Miasta Kolno oraz 9 pocztów sztandarowych przejechali pod miejsce pamięci pod Piasutnem Żelaznym. Tu poświęcony został odnowiony krzyż, który przy pomniku postawiony został z inicjatywy pana Andrzeja Serafina i radnych gminy Zbójna. W imieniu władz Gmin Kolno i Zbójna oraz własnym grawerton podziękowanie za troskę o to miejsce pamięci wręczył panu Andrzejowi Serafinowi Andrzej Szymański, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. Przy pomniku z nazwiskami poległych w bitwie w 1944 r. wszystkie delegacje ponownie złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Dalsza część obchodów odbyła się na polanie przy dawnej leśniczówce w Piastunie Żelaznym. Tu mszę św. polową odprawili proboszczowie Parafii pw. NSJ w Łosewie i NS w Dobrym Lesie. Po mszy św. głos zabrali poseł Lech Antoni Kołakowski i Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, którzy podkreślali istotną rolę tego typu patriotycznych wydarzeń. Na zakończenie obchodów grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych Szwadron Biała Piska wraz z członkami Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie przedstawili inscenizację bitwy z 29 czerwca 1944 r. Po inscenizacji nie zabrakło chętnych do zrobienia wspólnych zdjęć z rekonstruktorami i do posilenia się wojskową grochówką.

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie składa serdeczne podziękowania za wsparcie przy organizacji obchodów:

- Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, wójtowi gminy Kolno

- Zenonowi Białobrzeskiemu, wójtowi gminy Zbójna

- Starostwu Powiatowemu w Kolnie

- proboszczom: ks. Dariuszowi Wiznerowi z Parafii pw. NSJ w Łosewie i ks. Krzysztofowi Górskiemu z Parafii pw. NS Dobrym Lesie

- Marcinowi Sekścińskiemu, dyrektorowi Centrum Kultury Gminy Kolno

- Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy

- OSP Janowo i OSP Zbójna

- członkom Stowarzyszenia Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych szwadron Biała Piska

- członkom Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. I Pułku Ułanów Krechowieckich

- pocztom sztandarowym

- zespołowi ludowemu Czerwieniacy

- Piotrowi Gębarskiemu

- Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie

- -społeczności lokalnej, która wzięła udział w uroczystościach.