b_250_200_16777215_00_images_artykuly_zabielenck.jpg

W świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu odbyło się spotkanie, w trakcie którego przedstawiciele grup nieformalnych i stowarzyszeń skladających wnioski na konkurs "Nasz mały świat - zmieniajmy go na lepsze" prezentowali swoje inicjatywy zgłoszone do dofinansowania.

Zanim jednak doszło do prezentacji pomysłów na kulturalne wydarzenia w naszej gminie Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno przedstawił najważniejsze wnioski z diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkanców Gminy Kolno opracowanej w ramach projektu realizowanego przez CKGK. Konkurs na finansowe wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych to kolejny etap realizacji projektu na ktore CKGK zdobyło dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach „Dom Kultury+” Inicjatywy Lokalne 2017. Wnioski prezentowane w trakcie spotkania w Zabielu to te, które przeszły już ocenę formalną. Projekty są bardzo ciekawe i różnorodne od edukacji teatralnej, przez edukację muzyczną po terenową grę rowerową i turniej wsi. Ostateczna lista podmiotów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Kultury Gminy Kolno zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu na stronie ck.gminakolno.pl