b_250_200_16777215_00_images_artykuly_20170710_131145.jpg

Umowę o przyznaniu Gminie Kolno 1 968 558 zł na realizację operacji pt. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno" podpisali wczoraj Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i skarbnik gminy Halina Boryszewska z Jerzym Leszczyńskim marszałkiem województwa i Stefanem Krajewskim, członkiem zarządu województwa podlaskiego. Wniosek złożony przez Gminę Kolno był najwyżej oceniony i znalazł się na pierwszym miejscu listy podmiotów ubiegających się o wsparcie. – Dzięki temu dofinansowaniu w naszej gminie powstanie ponad 80 przydomowych oczyszczalni ścieków i ponad 10 kilometrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Rozbudujemy też Stację Uzdatniania Wody w Kumelsku.

 

Zdobycie wsparcia na realizację tej inwestycji to duży sukces, bo na konkurs wpłynęło 88 wniosków, a umów 10 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano tylko 33.

Celem operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kolno” jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków. Wodociąg rozbudowany zostanie w miejscowościach Czerwone, Niksowizna, Waszki, Zabiele, Zaskrodzie, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn. W ramach projektu zbudowany zostanie też zbiornik retencyjny przy Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku oraz ponad 80 przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach, a zakończenie wszystkich robót budowlanych planowane jest do końca 2018 r. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,2 mln zł.

Więcej informacji o podpisanych umowach, lista wniosków  i relacja video  TUTAJ

Zal 1