b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_logo_not.jpg

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży realizuje projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:

 

 • osoby 50 +,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy
 • osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Projekt przewiduje szkolenia dla 105 osób, w następujących zawodach:

 • Kierowca samochodu ciężarowego – 22 osoby.
 • Spawacz MAG i TIG– 7 osób
 • Operator obrabiarek CNC – 9 osób
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 7 osób
 • Specjalista ds. kadr i płac – 10 osób
 • Opiekun dzieci do lat 3 – 6 osób
 • Asystent rodziny/Opiekunka domowa – 6 osób
 • Krawiec – 8 osób
 • Operator koparko-ładowarki– 8 osób.
 • Pilarz – drwal – 5 osób
 • Księgowy – 10 osób
 • Sprzedawca/kasjer – 7 os.

Cel projektu: Przygotowanie na rynek pracy 105 osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne–w tym zarejestrowane. w PUP o profilu 1 i 2, bierne zawodowo) z grup: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, a następnie uzyskanie zatrudnienia do 31.10.2018.

Planowane efekty realizacji projektu:

Uzyskanie kwalifikacji przez 100 uczestników/uczestniczek projektu

Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez 53 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.

Wartość projektu: 1 932 692,47zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 642 788,60 zł.

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.

Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl. Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. W okresie rekrutacji biuro projektu będzie przyjmowało dokumenty od każdego kto spełnia powyżej opisane podstawowe kryteria. Po zakończeniu rekrutacji, powołana Komisja zgodnie z ustalonymi kryteriami wyłoni osoby, które zostaną skierowane do udziału w projekcie. Projekt przewiduje przeszkolenie 105 osób z tego:

z miasta Łomża maksymalnie 15 % czyli maksimum 15 osób.

z powiatu łomżyńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,

z powiatu kolneńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,

z powiatu zambrowskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób.

Terminy rekrutacji:

 • Kierowca samochodu ciężarowego – od 01.05.2017 do 30.06.2017
 • Asystent rodziny/Opiekunka domowa, Opiekun dzieci do lat 3 - od 01.05.2017 do 14.07.2017 (skrócona rekrutacja)
 • Spawacz MAG i TIG, Operator obrabiarek CNC – od 01.05.2017 do 31.07.2017 (wydłużona rekrutacja)
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Specjalista ds. kadr i płac – od 01.05.2017 do 31.08.2017
 • Krawiec, Operator koparko-ładowarki – od 01.05.2017 do 31.10.2017
 • Pilarz – drwal, Księgowy, Sprzedawca/kasjer – od 01.05.2017 do 31.12.2017

W przypadku zrekrutowania do poszczególnych modułów szkolenia odpowiedniej ilości osób w terminie wcześniejszym, po zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie internetowej rekrutacja zostanie zakończona.

Po zakończeniu rekrutacji z każdą osobą przyjętą do projektu zostanie podpisana Deklaracja uczestnictwa . Podczas realizacji szkoleń uczestnicy będą ubezpieczeni. Dla osób dojeżdżających na zajęcia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zmotywowani zdobyciem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym lub kwalifikowanym certyfikatem co powinno ułatwić wejście na rynek pracy i podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.