b_250_200_16777215_00_images_artykuly_termo.jpg

Wójt Józef Wiśniewski sprawdzał dziś postęp prac przy pierwszym etapie termomodernizacji dwóch szkół: Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu i Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Obie inwestycje wykonują firmy wyłonione w trybie zapytania ofertowego. Prace mają zakończyć się do 31 sierpnia br. – Wygospodarowaliśmy w budżecie Gminy Kolno pieniądze na remonty szkół, które tego pilnie wymagały – mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Z uwagi na zakres prac remonty w Zabielu i w Czerwonem zleciliśmy firmom zewnętrznym, prace w Borkowie wykonujemy własnymi siłami.

 

Zakres robót w szkole w Zabielu obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowę dachu w strefie brzegowej, wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, wymianę balustrad przy pochylni przy głównym wejściu. Tu remont wykonuje firma Instalatorstwo Sanitarne i C. O. Andrzej Banach z siedzibą w Łomży

W szkole w Czerwonem natomiast wykonane zostanie: ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż kratek wentylujących stropodach, remont loggii - wymiana nawierzchni i balustrady, wymiana podokienników w ścianach ocieplanych. Prace te wykona firma Dacholand – Usługi ogólnobudowlane Marcin Malinowski , Piotr Sówka s.c. z siedzibą w Kolnie.

O remoncie szkoły w Borkowie przeczytasz TUTAJ

Prace w szkole w Zabielu prowadzone będą w trzech etapach, natomiast w Czerwonem i Borkowie w dwóch.