b_250_200_16777215_00_images_artykuly_Xero-TA250ci-20170816082711.jpg

Osoby niepełnosprawne w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" mogą ubiegać się o dofinansowanie: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B, zakupu sprzętu elektornicznego lub jego elementów oraz oprogramowania wraz z możliwością szkolenia w tym zakresie, kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, kosztów zakupu lub naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne, kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt opieki nad dzieckiem), kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać do 30 sierpnia br. Szczegółowe informacje na temat programu i zasad skorzystania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu dostępne są TUTAJ i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, te. 86 278 13 34