b_250_200_16777215_00_images_artykuly_IMG_6814.jpg

W trakcie XXVIII sesji Rady Gminy Kolno (30 sierpnia 2017 r.) radni podjęli 11 uchwał, zapoznali się z informacją na temat wykonania budżetu Gminy Kolno za pierwsze półrocze 2017 r. oraz przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolno. W trakcie sesji wręczone zostały również trzy Narody i dwa Stypendia Wójta Gminy Kolno uczniom za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

 

Ostatnią sesję zdominowały tematy oświatowe. Większość podjętych uchwał była konsekwencją reformy oświaty i dotyczyła stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół w szkoły ośmioletnie kolejno: Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu oraz Szkoły Podstawowej w Lachowie. Radni podjęli też uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu szkół Samorządowych w Zabielu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zabielu oraz uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Placówki Wychowania Przedszkolnego prowadzonej w formie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Punkt Przedszkolny. Ponadto radni podjęli uchwały: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 – 2027, w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r. oraz w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy.

Na sesji obecni byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kolnie z Komendantem Powiatowym Policji Arturem Żebrowskim na czele. Mowa była o bezpieczeństwie w naszej gminie, o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz o aplikacji „Moja komenda”.

Bardzo uroczysty charakter miał punkt 7 porządku obrad środowej sesji, który dotyczył wręczenia stypendiów i nagród uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017. Nagrody i Stypendia przyznane na mocy stosownych uchwał podjętych przez Radę Gminy Kolno w 2015 r. wręczali wójt Józef Bogdan Wiśniewski oraz Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno. Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice uczniów. Sylwetki nagrodzonych przybliżył zgromadzonym pan Stanisław Szymańczyk, dyrektor ZOPO w Kolnie. W tym roku wyróżnienia z wybitne osiągnięcia otrzymali:

Nagrodę Wójta Gminy Kolno:

  1. Uczennica kl. II a Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu - Julia Rakowska, która w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęła następujące wyniki:

- ocena z zachowania – wzorowa

- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,1

- zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej „Polska to my”

  1. Uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Lachowie - Klaudia Włodkowska, która osiągnęła następujące wyniki:

- ocena z zachowania – wzorowa

- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,27

- otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie z informatyki pt. „Magia Świąt” oraz nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Twórczości dzieci i młodzieży „Zwyczajny – niezwyczajny”.

  1. Uczeń kl. V Szkoły Podstawowej w Lachowie - Krzysztof Sarnacki, który osiągnął następujące wyniki:

- ocena z zachowania – wzorowe

- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,5

- otrzymał tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Polskiego „Olimpus” za zajęcie 3 miejsca.

W roku szkolnym 2016/2017 okazali się najlepszymi wśród najlepszych i Stypendium Wójta gminy Kolno otrzymali:

  1. uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Lachowie Kinga Staniszewska, która osiągnęła następujące wyniki:

- ocena z zachowania – wzorowa

- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,5

- jest Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

  1. Patrycja Paliwoda absolwentka kl. III b Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, która osiągnęła następujące wyniki:

- ocena z zachowania – wzorowa

- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,2

- otrzymała tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego