b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_sesja29.jpg

W trakcie XXIX sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 27 września br. radni podjęli trzy uchwały. Jedna z nich - uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 – 2023 otwiera przed władzami gminy możliwość ubiegania się o dofinansowanie zapisanych w nim przedsięwzięć. – Dzięki temu programowi mamy szansę na wyższą dotację na przykład na remont remizy w Wincencie zamiast 85 procent możemy otrzymać 95 procent właśnie dlatego, że mamy uchwalony program rewitalizacji – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Jak tylko ruszy nabór będziemy składać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Mlekiem Płynąca wniosek o dofinansowanie rozbudowy tej remizy.

 

W Programie zapisano trzy podobszary z przeznaczeniem do rewitalizacji to Wincenta, Kozioł i Borkowo. Dla każdego obszaru wyznaczono główne przedsięwzięcia, których realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Główne założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 – 2023 przedstawiła na sesji pani dr Joanna Róg – Ilnicka. Andrzej Jarzyło, kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Kolno mówił o procesie powstawania Programu, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z UE. Na projekt pt. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kolno” ze środków Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 Gmina Kolno pozyskała dotację w kwocie 54 090 zł.

Na ostatniej sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r. oraz uchwałę o z mianie uchwały w sprawie przekształcenia publicznej placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej w formie zespołu wychowania przedszkolnego w punkt przedszkolny.