b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_e464765211cd2c13fece164903fcdc6d.jpg

Centrum Kultury Gminy Kolno znalazło się w wąskim gronie beneficjentów programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja jesienna. Narodowe Centrum Kultury rozpatrzyło 482 wnioski, z czego dofinansowanie przyznano tylko 28 podmiotom na łączna kwotę 1 mln zł. Centrum Kultury Gminy Kolno otrzyma 31 tys. zł na realizację zadania pt. „Muzyczne Barwy Podlasia”.

- W ramach projektu chcemy pokazać bogactwo kulturowe województwa podlaskiego w oparciu o twórczość muzyczną ludzi z różnych regionów Podlaskiego od muzyki cerkiewnej, folkowej po muzykę rozrywkową w powiązaniu z twórczością Polaków za naszą wschodnią granicą – mówi Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno. – W planach mamy nie tylko przygotowanie dwudniowego festiwalu Muzyczne Barwy Podlasia, ale też cykl audycji radiowych poruszających temat wielokulturowości Podlasia.

To kolejna dotacja z NCK pozyskana przez CKGK w tym roku. Centrum jest w trakcie realizacji projektu pt. „Nasz mały świat zmieniamy go na lepsze” (kwota dotacji 30 tys. zł). Ponadto CKGK realizuje projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku i ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

– Cieszy również fakt aktywności organizacji pozarządowych z naszej gminy, które przy współpracy z naszym Centrum organizują różnorakie zadania głównie finansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – mówi Marcin Sekściński.

Aktywność kulturalna gminy Kolno została doceniona przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku i w trakcie Dyskusyjnego Forum Kultury które odbędzie się 17 października w Wojewodzinie Centrum Kultury Gminy Kolno pokazane zostanie jako przykład dobrych praktyk w obszarze animacji świetlic wiejskich.

źródło obrazka: www.nck.pl