b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_nagrody.jpg

Pani Jadwiga Filipkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie, pani Monika Bągart, nauczycielka SP w Lachowie oraz Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odebrali dziś z rąk wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego nagrody w uznaniu osiągnięć w obszarze zarządzania szkołą oraz nauczania. W spotkaniu, które odbyło się w gabinecie Wójta Gminy Kolno uczestniczył również pan Stanisław Szymańczyk, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i dyrektorom szkół gminnych przyznawane są co roku. Wyróżnionym srdecznie gratulujemy!