b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_projekt-od_szkolenia_do_zatrudnienia-oferta.jpg

REKRUTACJA MŁODZIEŻY w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

Z A P R A S Z A M Y  !

 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROEJKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji zajęć w ramach projektu: listopad 2017 r. – sierpień 2018 r.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:

 • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
 • Osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia
 • osoby bierne zawodowo  

w tym:

 • Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wsparcie młodzieży w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

Zaplanowane formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • grupowe treningi i warsztaty z psychologiem,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym 
 • zajęcia z obsługi programów komputerowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty
  i zakupem stroju)
 • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno

Tel: 86 278 10 62