b_250_200_16777215_00_images_artykuly_sztandar.jpg

„Bo twój świat wyznaczają ludzie, których się spotyka, zdarzenia, w których się uczestniczy, wspomnienia, które chce się mieć. Warto wspominać ludzi, miejsca i zdarzenia” - Jan Paweł II

 

                                   16 października 2007 - 16 października 2017

 

Podobnie jak przed dziesięcioma laty, tegoroczną uroczystość rozpoczęliśmy od wysłuchania pieśni „Piastowy jestem syn”. Z wielkim wzruszeniem i dumą wspominaliśmy 2006 rok, w którym papież Jan Paweł II, niekwestionowany autorytet, najwybitniejszy nauczyciel i wychowawca naszych czasów, wielki przyjaciel dzieci i młodzieży został patronem naszej szkoły oraz datę 16 października 2007 roku, kiedy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II nadano sztandar. Papież kochał wszystkich, ale pierwszeństwo dawał najmłodszym, dlatego też w Dniu Święta Szkoły nasi najmłodsi uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali uroczyście pasowani na uczniów klasy I. Po raz kolejny w pięknym i wzruszającym montażu słowno-muzycznym uczniowie przypomnieli sylwetkę patrona naszej szkoły oraz pieśni bliskie polskiemu papieżowi.

Tak liczna obecność na uroczystości potwierdziła, że szkoła ma wielu przyjaciół. Dyrektor szkoły Dariusz Wojciech Przestrzelski powitał w murach szkoły Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń, Wójta Gminy Kolno Pana Józefa Bogdana Wiśniewskiego, ks. Krzysztofa Wróblewskiego - proboszcza parafii Borkowo, prezesa BS w Kolnie Pana Krzysztofa Kajko, radnego Pana Marka Baczewskiego, sołtysa Borkowa Pana Sławomira Cudnika, byłego starostę powiatu kolneńskiego Pana Henryka Dudę z żoną, Barbarę Sielawę – pracownika Biblioteki Publicznej w Czerwonem, strażaków, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich, wreszcie społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów, obsługę szkoły oraz pracowników emerytowanych. To spotkanie miało także wymiar symboliczny, gdyż stało się okazją do wręczenia Pani Kurator pamiątkowego medalu przygotowanego w 2007 roku dla wyjątkowych gości. Pani Jadwiga Mariola Szczypiń w 2007 roku jako Podlaski Kurator Oświaty dołączyła do zaszczytnego grona fundatorów sztandaru Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Uroczystość zgromadziła także troje dyrektorów zaangażowanych w nadanie sztandaru: Józefa Bogdana Wiśniewskiego, Wiesławę Bazydło i obecnego dyrektora.

Po uroczystym apelu zaprosiliśmy wszystkich do obejrzenia wystawy zdjęć p.n. „Zatrzymane w kadrze” oraz „Wspomnienia”. Następnie odbyła się projekcja pamiątkowego filmu z uroczystości nadania szkole sztandaru. Słodki poczęstunek przygotowali rodzice uczniów klasy 1. oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W przygotowania włączyła się także Rada Rodziców. Uśmiechnięte twarze wszystkich obecnych stały się dla nas najwyższą oceną i najlepszą nagrodą.

SP Borkowo