b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_IMG_8128.jpg

Od nowego roku, zgodnie z uchwałą podjętą 27 października w trakcie XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno, mieszkańcy naszej gminy, którzy będą segregować odpady komunalne będą to robić do czterech worków. Zmiana wynika z przepisów prawa wyższego rzędu.

 

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji oraz po przedstawieniu informacji z pracy w okresie między sesjami Wójta Gminy Kolno radni w trakcie ostatniej sesji podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r.

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian z uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie częściowego przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym, które są mieszkańcami Gminy Kolno.

Dostosowanie do nowych przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy było konieczne m.in. z uwagi na Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy podjęta 27 października przez Radę Gminy Kolno wprowadza od stycznia 2018 r. następujące zmiany: do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy stosować worki foliowe o minimalnej pojemności 120 litrów, w następujących kolorach:

1) niebieskim oznaczonym napisem "Papier" do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury;

2) zielonym oznaczonym napisem "Szkło" do gromadzenia odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) żółtym oznaczonym napisem "Metale i tworzywa sztuczne" do gromadzenia odpadów z: metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

4) brązowym oznaczonym napisem "Bio" do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Natomiast w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian z uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono regulację częstotliwości odbioru  odpadów ulegających biodegradacji: raz na dwa tygodnie w miesiącach od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach - raz na miesiąc.

Projekty obu uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kolnie.

W trakcie sesji przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolnie w Kolnie poinformowali m.in. o możliwości wykonania badania gleb oraz, że rolnicy, którym skończył się 5 letni okres ważności zaświadczenia szkolenia na opryskiwacze, lub tacy, którzy chcą takie szkolenie przejść po raz pierwszy mogą zapisać się na takie szkolenie w siedzibie PZDR w Kolnie przy ul. Senatorskiej 22 lub telefonicznie pod nr 86 278 2778, lub kom. 503934896 i 663 728 327.