b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_IMG_8145.jpg

Umowę na „Rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Kolno” podpisał 30 października 2017 r. wójt Józef Bogdan Wiśniewski z Andrzejem Sutkowskim, prezesem firmy Wodociągi Wiejskie, reprezentującym konsorcjum firm Wodociągi Wiejskie i Energotel – Bis, które wygrało przetarg na inwestycję w ramach której w gminie powstanie m.in. ok. 10 km nowej sieci wodociągowej. – To będzie pierwsza inwestycja wykonana w ramach operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno” na której realizację pozyskaliśmy blisko 2 miliony złotych dofinansowania – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – W kolejnych etapach w zbudujemy zbiornik retencyjny przy stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku oraz około 80 przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Zakres robót obejmuje sześć zadań:

- zadanie nr 1 - budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowościach: Bialiki, Czerwone, Rupin i stary Gromadzyn,

- zadanie nr 2 - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Czerwone,

- zadanie nr 3 – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niksowizna

- zadanie nr 4 – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Waszki

- zadanie nr 5 – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zabiele

- zadanie nr 6 – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zaskrodzie.

Termin wykonania rozbudowy sieci wodociągów w naszej gminie strony umowy ustaliły na 14 września 2018 roku. Do końca przyszłego roku zbudowane mają być też przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiornik retencyjny przy SUW w Kumelsku. Całkowity koszt inwestycji w ramach operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno” to ponad 3,2 mln zł.

tablicascieki