b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_DSC_0810.jpg

Blisko 50 stron liczy informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolno w roku szkolnym 2016/2017 przedłożona Radzie Gminy Kolno. W trakcie XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno Stanisław Szymańczyk, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie przedstawił radnym najistotniejsze kwestie w formie multimedialnej prezentacji. Wśród wielu omawianych kwestii uwagę przykuwa jak wiele w szkołach gminy Kolno działo się dzięki środkom pozyskanym z UE. Wójt Józef Bogdan Wiśniewski podsumowując przedstawione informacje dziękował dyrektorom i nauczycielom, ale też pracownikom Urzędu Gminy Kolno odpowiedzialnym za pozyskiwanie unijnych funduszy za ten ogromny wspólny wysiłek dzięki któremu w ramach projektów szkoły zyskały doposażenie, uczniowie możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach i wycieczkach, a nauczyciele możliwość podniesienia kwalifikacji.

 

W minionym roku szkolnym w szkołach gminy Kolno zrealizowano pięć projektów edukacyjnych o łącznej wartości blisko 875 tys. zł z czego wkład własny Gminy Kolno wyniósł nieco ponad 58 tys. zł. Realizacja edukacyjnych projektów dofinansowanych z RPO WP to poważny zastrzyk pieniędzy m.in. na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Lachowie w ramach projektu „ Kompetencje inwestycją w ich przyszłość” zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę ponad 28 tys. zł, w ZSS w Zabielu w ramach projektu „Nowe możliwości w naszej szkole” – na kwotę 16344,00 zł, w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w ramach projektu „ Wsparcie rozwoju kluczem sukcesu” - na kwotę pond 59 tys. zł, a w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w ramach projektu „Szkoła kluczowych możliwości” na kwotę ponad 38 tys. zł. Dodatkowe pieniądze na pomoce dydaktyczne, tym razem dla najmłodszych, szkoły w Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie, Zaskrodziu i Zabielu pozyskały dzięki projektowi   „Rozwój wychowania przedszkolnego w gminie Kolno” - łącznie aż na ponad 36 tys. zł . W ramach tego przedszkolnego projektu nauczyciele czterech naszych szkół podnieśli swoje kompetencje, a łączny koszt szkoleń wyniósł 10500 zł. Unijne dofinansowanie umożliwiło organizowanie w szkołach gminy Kolno m.in. zajęć logopedycznych, dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających zainteresowania uczniów oraz kół i warsztatów np. w zakresie rozwijania innowacyjności i przedsiębiorczości .

Inwestowanie w rozwój uczniów przynosi efekty. Z zestawienia osiągnięć i sukcesów wynika, że wiele dzieci i młodzieży z gminnych szkół odnosi sukcesy w olimpiadach i konkursach nie tylko na szczeblu gminnym. Dowodem są m.in. trzy Nagrody Wójta Gminy Kolno oraz dwa Stypendia Wójta Gminy Kolno przyznane uczniom za osiągnięcia w ub. roku szkolnym.

Przykłady pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach edukacyjnych projektów

w SP w Czerwonem

w SP w Janowie

w szkołach w Lachowie

w ZSS w Zabielu