b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_drogajan.jpg

- Czekaliśmy na to kilkadziesiąt lat – to zdanie, które najczęściej usłyszeć można było wczoraj w trakcie uroczystości oddania do użytku nowych dróg gminnych w Borkowie, Janowie i Czerwonem. Trzy różne miejscowości, trzy różne inwestycje, a radość wszędzie ta sama, bo nowe drogi szczególnie cieszą mieszkańców gminy. – W ostatnich dwóch latach wybudowaliśmy ponad 10 kilometrów nowych dróg gminnych, ale inwestycje realizowane były w naszej gminie również na drogach powiatowych i drodze wojewódzkiej nr 647 – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Udało nam się tak wiele w tym zakresie tylko dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy Kolno, ale też z Zarządem Województwa Podlaskiego, Powiatem Kolneński, czy Gminą Mały Płock.

 

Drogi w Janowie i Czerwonem powstały dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Kolno w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo”   zbudowany został ponad 1,7 km odcinek drogi gminnej (całkowity koszt operacji 1 329 105,75 zł, udział środków z UE – 839 047,00 zł, a wkład gminy – 490 058,75 zł). W Czerwonem natomiast w ramach operacji „Budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone” wyasfaltowane zostały dwa odcinki dróg gminnych o łącznej długości 1445,89 m (całkowity koszt operacji 766 489,36 zł, udział środków z UE – 487 717 zł wkład gminy – 278 772,36 zł). Inwestycja drogowa w Borkowie polegała na budowie ponad 1,5 km drogi gminnej i sfinansowana została z budżetu Gminy Kolno.

Pierwsza uroczystość oddania nowej drogi do użytku odbyła się w Borkowie.

­ - Myślałem, że nie dożyję takiej chwili – przyznał jeden z mieszkańców Borkowa.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi wójt Józef Wiśniewski przyjął bukiet kwiatów od pana Marka Baczewskiego, radnego Rady Gminy Kolno z Borkowa, jako podziękowanie od mieszkańców za długo wyczekiwaną inwestycję.

- Ta droga nie wpisywała się w żaden program, analizowaliśmy to bardzo dokładnie i nie było szans na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz na ten cel dlatego inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy Kolno – mówi wójt Józef Wiśniewski. – W takich przypadkach pierwsze do realizacji wybieramy te drogi, którymi dowozimy dzieci do naszych szkół tak jak było w Zabielu – Zakaleń, w Borkowie, a obecnie w Kossakach.

W otwarciach dróg w Janowie i Czerwonem uczestniczył m.in. pan Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego, któremu wójt Józef Wiśniewski, ale też radni gminy Kolno w sposób szczególny dziękowali za współpracę. Pan Stefan Krajewski natomiast gratulował Gminie Kolno skutecznego aplikowania po unijne środki na budowę dróg. Warto przypomnieć, że na pięć złożonych przez Gminę Kolno wniosków na operacje typu „Budowa lub ,modernizacja dróg lokalnych” w naszej gminie aż pięć otrzymało dofinansowanie. Dzięki temu nowe drogi w ub. roku powstały w Zaskrodziu, Rydzewie i Łosewie, a w tym roku w Czerwonem i Janowie.

Radny Stanisław Podsiad w Janowie i Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno w Czerwonem podkreślali, że drogowe inwestycje dofinansowane z UE to efekt przemyślanych i skutecznych działań wójta Józefa Wiśniewskiego, który wybierając drogi do dofinansowania kierował się tylko tym, by spełniały możliwie najpełniej kryteria określone w naborze wniosków.

Wójt Józef Wiśniewski w każdej z trzech miejscowości dziękował całej Radzie Gminy Kolno, urzędnikom, wykonawcom drogowych inwestycji, władzom województwa i powiatu za efektywną współpracę, a mieszkańcom życzył bezpiecznego korzystania z nowych dróg gminnych.

Oddane do użytku inwestycje drogowe zostały również poświęcone: w Borkowie przez ks. Krzysztofa Wróblewskiego, proboszcza Parafii pw. Trójcy Świętej w Borkowie, w Janowie - ks. Dariusza Wiznera, proboszcza Parafii pw. NSJ w Łosewie, a w Czerwonem ks. Marka Średnickiego, proboszcza parafii pw. NSJ w Koźle.

- Zamierzamy nadal poszukiwać wszelkich możliwych i dostępnych rozwiązań, by nowych dróg w naszej gminie było jeszcze więcej - zapowiada Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Oddanie do użytku nowej drogi w Borkowie

Oddanie do użytku nowej drogi w Janowie

Oddanie do użytku nowych dróg w Czerwonem