b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_wsparcie.jpg

OGŁOSZENIE

z dnia 13 listopada 2017 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

 

 

Projekt „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” skierowany jest do osób wieku od 18 do 64 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z POPŻ, bezrobotnych z określonym III profilem, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych, zamieszkujących Gminę Kolno, korzystających z pomocy GOPS.

Celem głównym projektu „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” jest: zaktywizowanie 15 os (10 Kobiet i 5 Mężczyzn) zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 22% uczestników spośród osób, które ukończą udział w projekcie, wzrost aktywności społecznej u min. 56% uczestników oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 31% uczestników projektu poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej do 31.08.2018 r.

W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:

 1. Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw, radzenie sobie w środowisku rynku pracy.
 2. Warsztaty aktywizacyjne - rozwoju osobistego, umiejętności społecznych (autoprezentacji) oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.
 3. Praca socjalna - 15 kontraktów socjalnych.
 4. Szkolenia zawodowe:
 • Mobilny specjalista
 • Spawacz
 1. Doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych – indywidualne i grupowe – budowanie postaw przedsiębiorczych i zaradności społeczno-zawodowej.
 2. Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz kandydata na uczestnika,
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenia uczestnika projektu,
 • odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • zaświadczenie z PUP w Kolnie (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

 

W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie pokój nr 1 oraz na stronie internetowej: www.gops.gminakolno.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 24 listopada 2017 r. r. do godz. 13:00.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,
tel. (86) 278-26-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:

86 278 26 31

 Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka

Ogłoszenie 1Ogłoszenie 2