b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_IMG_8706.jpg

W sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem 9 listopada odbyło się świętowanie zakończenia projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości – 25 lecie Gminy Kolno” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. Jest on częścią składową projektu „Nasz mały świat – zmieniajmy go na lepsze” realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kolno z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.

 

Podsumowanie projektu było okazją do wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursów i gry terenowej. Nagrody zwycięskim zespołom rowerowej gry terenowej, która odbyła się na trasie Janowo – Łosewo Niksowizna – Janowo, wręczyli Adam Masłowski – sekretarz gminy Kolno i Alfred Samul – radny gminy Kolno. Laureaci konkursu fotograficznego „Uroki gminy Kolno zapisane w kadrze” otrzymali nagrody z rąk komisji konkursowej w składzie: Sylwester Nicewicz – fotograf i pasjonat fotografii, Aleksandra Szyc - redaktor naczelna Gazety Gminnej i Michał Kubiak – informatyk GOPS w Kolnie oraz Teresy Skrodzkiej – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. Konkurs wiedzy „Moja mała ojczyzna – gmina Kolno” patronatem objął i nagrody ufundował wójt gminy Kolno – Józef Bogdan Wiśniewski”. Nagrody laureatom i uczestnikom tego konkursu wręczyli: Józef Bogdan Wiśniewski – wójt gminy Kolno oraz członkowie komisji konkursowej: Marzena Banach – pracownik GBP w Czerwonem oraz Marek Góralczyk – instruktor CKGK.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie partnerów, sponsorów i wolontariuszy. Podziękowania otrzymali Józef Bogdan Wiśniewski – wójt gminy Kolno, Urząd Gminy Kolno, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Centrum Kultury Gminy Kolno, Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie, Krystyna i Jerzy Samul, Stanisław Podsiad, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, ks. Dariusz Wizner – proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie, Aleksandra Szyc, Sylwester Nicewicz, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie oraz Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy.

Wszystkim którzy wzięli udział w działaniach projektowych oraz okazali nam pomoc i życzliwość podczas realizacji projektu, serdecznie dziękujemy.

Barbara Sielawa