b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_IMG_8543.jpg

Jeśli na drodze wojewódzkiej spotykają się pan Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego, Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i przedstawiciele Gminy Kolno to musi być ważny powód. I jest, bo każdy kto jeszcze dwa lata temu jeździł drogą wojewódzką nr 647, szczególnie na trasie Zabiele – Kolno ten wie, jak trudno i niebezpiecznie było się nią poruszać. Taki stan utrzymywał się od lat. Dziś ta ważna dla mieszkańców gminy Kolno trasa, którą dowożone są dzieci do szkół, ale też bardzo intensywnie uczęszczana droga łącząca województwo podlaskie z województwem mazowieckim w obszarze administracyjnym naszej gminy   jest nie do poznania.

 

– Ta droga wojewódzka była w naprawdę złym stanie, zagrażającym bezpieczeństwu jej użytkowników i jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi Województwa Podlaskiego i Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, że uwzględnili nasze prośby i apele o jej przebudowę – mówił Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno – Nasze spotkanie to okazja do wspólnej radości z naprawdę udanej inwestycji i najlepszy moment na podziękowanie panu Stefanowi Krajewskiemu, członkowi zarządu województwa podlaskiego i panu Józefowi Sulimie, dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku za to, że w ostatnich dwóch latach udało nam się rozwiązać palący problem stanu drogi wojewódzkiej nr 647 w obszarze administracyjnym naszej gminy w miejscach, które tego najpilniej wymagały.

Modernizacja tej drogi realizowana była etapami. W 2015 r. przebudowano odcinek drogi Stary Gromadzyn – Kolno. W 2016 roku 1200 m drogi Zabiele – Kolno i w 2017 r. kolejny odcinek Zabiele – Kolno i Zabiele. W tym roku ma  zostać jeszcze przebudowany odcinek tej drogi do granic administracyjnych gminy Kolno. Obecnie droga wojewódzka nr 647 w tym obszarze jest szeroka, wyasfaltowana, bezpieczna, z nowymi przepustami i autobusowymi zatokami i utwardzonym poboczem. Ponadto w ramach współpracy z władzami województwa i PZDW gmina Kolno partycypowała w kosztach ułożenia nowych chodników przy tej drodze w miejscowościach Czernice i Pachuczyn.

IMG 8526IMG 8531IMG 8536