b_250_200_16777215_00_images_artykuly_IMG_8102.jpg

Na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kolno zaproszony został pan Krzysztof Zieliński, kierownik łomzyńskiego oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Tematem rozmów była bardzo istotna kwestia związana z utrzymaniem Skrody i Kanału Ulgi w naszej gminie. W tym roku wiele łąk i pól jest zalanych nie tylko dlatego, że obficie pada, sytuację pogarszają zdaniem naszych gospodarzy zaniechania w utrzymaniu infrastruktury melioracji i urządzeń wodnych na tym terenie.

 

Rozmowa, choć na temat bardzo drażliwy, przebiegała rzeczowo i bez zbędnych emocji. Z obu stron padały konkretne argumenty. Pan Krzysztof Zieliński wyjaśnił, że opóźnienia konserwacji Skrody i Kanału Ulgi wynikają często ze zbyt późno przekazywanych pieniędzy, bez których Zarząd nie może uruchomić procedury przetargowej, a jeśli pieniądze na ten cel z budżetu państwa przychodzą późno, to i przetargi, a co za tym idzie i koszenie przeprowadzane są z opóźnieniem. Podkreślano również wagę należytego nadzorowania zlecanych prac, bo z rzetelnością ich wykonywania bywa różnie, co zauważają nasi rolnicy w terenie.

Kolejny postulat, dotyczył tego, by Zarząd powrócił do konserwacji Kanału Ulgi na całej długości. Kiedyś ten odcinek był konserwowany i doskonale spełniał swa rolę odprowadzając nadmiar wody z okolicznych łąk i pól do Pisy. Dziś woda na tym odcinku praktycznie stoi.

Wszyscy zgodzili się, też, że wiele problemów wynika z niedoinwestowania tego obszaru. Przedstawiciel Zarządu wyjaśniał że brak obecnie możliwości pozyskania funduszy z UE na tego typu zadania i stąd tak nieliczne inwestycje w regionie.

Najważniejsze postulaty zgłoszone przez radnych i wójta zostały zapisane z obietnicą przekazania ich w odpowiednie ręce. Władze gminy nie składają jednak broni, bo od nowego roku zgodnie z przepisami powołana zostanie nowa instytucja zarządzającą wodami w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" i walkę o wyegzekwowanie utrzymania istniejącej infrastruktury w stanie, który zabezpieczy interesy rolników z gminy Kolno trzeba będzie kontynuować.

IMG 8097

IMG 8098